Invitation – Palladium Jubilee Conference (75 years)

Dr. N. Shettu Convenor - PJC (75 Years) | 24 Jan 2023

தோழர்களே
வணக்கம்
நமது அமைப்பின் 75 வது ஆண்டு நிறைவு விழா அழைப்பிழை ஏற்று அனைவரும் விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வேண்டுகிறோம்.

வாழ்த்துக்களோடு

மத்திய பொறுப்பாளர்கள்

Related Posts

“On duty” for AUT Palladium Jubilee Celebrations on 04.02.2023

MS Balamurugan General Secretary |

Palladium Jubilee (75 Years) Celebrations : Circular No. 2

Dr. N. Shettu Convenor - PJC (75 Years) |

Palladium Jubilee (75 Years) Celebrations : Circular No. 1

MS Balamurugan General Secretary |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *